Våren 2020

 

Våren 2020

8. Januar første øvelse etter jul

9.-10. februar seminar Romedal ungdomsskole

14. mars Vårkonsert sted kommer

20. mars Ekstraøvelse før konkurranse

22. mars konkurranse HO mesterskap

 


Høst 2019

14. August øvelse til stangedagene

17. August spilling stangedagene 

24.-25. August dugnad i kvennstugua

7. September dugnad kvennstugua

14. September spilling på "gatadagen"

26. Oktober korpstreff på Tingvold 

20. Desember Julekonsert Romedal kirke 

21. Desember konsert i vallset kirke  

 

Våren 2019

9. Januar Første øvelse etter jul

10. Februar spilling for trekkspillaget

15.-17. Februar Teknisk arrangør HOKK seminar (vedtatt på medlemsmøte)

2.-3 mars Seninar Asker

27 og 29. Øvelse på Herredsvang 

30.-31. Mars Konsert Herredsvang 

14.-16. Juni deltagelse på regionstevne på Hamar 

1. Mai tradisjonell spilling

17. Mai tradisjonell spilling

8.-12. juni dugnad kvennstuguteatret

 

 

 

Det er ikke lagt inn noen video